Project No.78

Một người dù có đi đến nơi đâu, tận hưởng bao nhiêu niềm vui chăng nữa, thì gia đình vẫn là nơi ấm áp nhất đón bước chân người đó trở về. Gia đình là nơi tình yêu không bao giờ kết thúc vì đó là thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng. Tình cảm ấy xuất phát từ trong tim mỗi người, không hề toan tính, vụ lợi. Dù ta có đi đâu thì trở về với gia đình là quay về với chiếc nôi ấm áp đầy yêu thương, là vì những lẽ đó!

Soul Concept 2021 / All rights reserved.
Đầu trang