Project No.87

Sự gắn kết gia đình nhiều khi chỉ bằng những cử chỉ giản dị nhưng lại là cách thể hiện tình cảm hiệu quả nhất. Và ngược lại, sự quan tâm thầm lặng, vô điều kiện ấy cũng là những sợi chỉ gắn kết các thành viên với nhau khiến “Nhà” trở thành nơi đặc biệt, không thể thay thế.

Soul Concept 2021 / All rights reserved.
Đầu trang