Project No. 6

Sử dụng gạch terrazzo để phân chia không gian trong ngôi nhà. Chủ nhân ngôi nhà - anh Tuấn yêu cầu một bảng màu đồ nội thất phong phú, nhưng vẫn phải có sự nhất quán giữa các khu vực với nhau. Các loại gạch terrazzo với sắc thái khác nhau tạo cho mỗi không gian nét riêng của nó, đồng thời gắn kết chúng lại với nhau một cách tinh tế. Sự khác biệt về màu sắc “vừa đủ” để tạo ra nét riêng biệt mà không lấn át các chi tiết khác.

Soul Concept 2021 / All rights reserved.
Đầu trang